SALINA BT MAT YUSOFF ~ D20102042484 ~ EL-A14 ~PENSYARAH:PN NADIA AKMA BT AHMAD ZAKI

Sunday, 11 December 2011

AIR UNTUK BERSUCI

Air yang terbaik untuk bersuci ialah air mutlak.  Maksud air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan.  Ia terbaik digunakan untuk berwuduk, mandi wajib dan beristinjak.  Air mutlak ada tujuh jenis iaitu:
(i) Air hujan
(ii) Air laut
(iii) Air perigi
(iv) Air mata air
(v) Air salji
(vi) Air sungai
(vii) Air embun

Bahagian-Bahagian Air
Air terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu:
+ Air mutlak
+ Air mutanajjis
+ Air musta'mal
+ Air musyammas
+ Air mutaghayyir
+ Air muqaiyad

No comments:

Post a Comment