SALINA BT MAT YUSOFF ~ D20102042484 ~ EL-A14 ~PENSYARAH:PN NADIA AKMA BT AHMAD ZAKI

Saturday, 24 September 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM :
Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat.

No comments:

Post a Comment